ALGEMENE VOORWAARDEN NUTTO & FRUTTO B.V.

Op al onze producten en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Zuidvruchten Vereniging (N.Z.V) van toepassing